DJ Håndværk

Til husbyggerier og andre byggerier inden for Bygningsreglementet tilbyder vi til niveauer af kvalitetssikring i et skruefundamenterings-projekt. Vi kalder dem DJ-Håndværk og DJ-Projekt. Herunder-segment og procesbeskrivelse for DJ-Håndværk til eksempel kolonihavehuse, sommerhuse og husbyggerier.

Et DJ-håndværksprojekt

Et DJ-håndværksprojekt er et forenklet skruefundamenteringsprojekt, hvor bygherren selv har tager rådgiveransvaret for bæreevnerne, idet der ikke udstedes konkrete statiske beregninger af bygningsværket eller statiske belastningsforsøg på skruefundamenterne som i DJ-Projekt. Prisen kan være ca. 30-50 procent nedenfor. Jeg DJ-Håndværk accepterer bygherre / rådgiver, ved DJ’s skruefundamentplan med anslåede lastreaktioner og tolerancer samt DJ’s skruefundamentformel er gyldig til korrelationer mellem drejemoment og bæreevne.

Ethvert husbyggeri med DJ-Håndværk skal igennem følgende procespunkter. Milepæle, som skal accepteres af bygherre / rådgiver.

Proces