PROCES FOR DJ-HÅNDVÆRK

DJ-Håndværk

Til husbyggerier og andre byggerier inden for Bygningsreglementet tilbyder vi til niveauer af kvalitetssikring i et skruefundamenterings-projekt. Vi kalder dem DJ-Håndværk og DJ-Projekt. Herunder-segment og procesbeskrivelse for DJ-Håndværk til eksempel kolonihavehuse, sommerhuse og husbyggerier.

ET DJ-HÅNDVÆRKSPROJEKT

Et DJ-håndværksprojekt er et forenklet skruefundamenteringsprojekt, hvor bygherren selv har tager rådgiveransvaret for bæreevnerne, idet der ikke udstedes konkrete statiske beregninger af bygningsværket eller statiske belastningsforsøg på skruefundamenterne som i DJ-Projekt. Prisen kan være ca. 30-50 procent nedenfor. Jeg DJ-Håndværk accepterer bygherre / rådgiver, ved DJ’s skruefundamentplan med anslåede lastreaktioner og tolerancer samt DJ’s skruefundamentformel er gyldig til korrelationer mellem drejemoment og bæreevne.

Ethvert husbyggeri med DJ-Håndværk skal igennem følgende  procespunkter. Milepæle, som skal accepteres af bygherre / rådgiver.

 • Bygherre / rådgiver orientering af signaturforskning på et DJ-håndværksprojekt og et DJ-projekt – og vælger en metode eller en projektspecifik kombination
 • Bygningens regningsmæssige laster anslås erfaringsmæssigt i en skruefundamentplan, som tegner jeg planlægger med angivelse af tryk og evt. træk (y) reaktioner
 • Skruefundamentsamlingen med installationstolerancer og fastgørelsesmetode besluttes
  – Installationstolerancer skal aftales med DJ og afhænger af installationsmetode
  – Installationstolerancer er generelt +/- 2 mm lodret og +/- 30 mm vandret
 • Eksisterende kabler og rør i byggegrunden påvises (også gerne de kommende), og skruefundamentplanen tilpasses efter dem. Kabel- og rørpåvisning er også nødvendigt til, ved geoteknisk undersøgelse og installation kan gennemføres uden billetpris
 • En jordbundsundersøgelse eller en geoteknisk rapport med beskrivelser og styrkeparametre af alle jordlag udgivet og en forsøgsinstallation børs gennemført

DJ fordimensionerer (designer) skruefundamentet til opgaven og laver plan for udførslen

 • DJ tilbyder at gå direkte til installation eller udføre et trækforsøg eller empirisk egnethedsforsøg på det designede skruefundament
 • Design og udførsel accepteres af bygherre / rådgiver
 • Endelig skruefundamentplan vedtages og tegnes – denne indeholder:
  – Placering, højde og nummerering af skruefundamenter fra S1 til S∞
  – Installationstolerancer
  – Drejemomentkrav og afvigelsestolerancer
 • Skruefundamenternes centerplacering og højde afsættes på byggegrunden
 • DJ-certificeret installation med dokumentation af ovenstående
 • Accepter installation – evt. udførsel af eftervisningsforsøg før acceptere