Montering

PRIVATE GØR DET SELV

ET DJ-HÅNDVÆRKSPROJEKT

Et DJ-håndværksprojekt er et forenklet skruefundamenteringsprojekt, hvor bygherren selv har tager rådgiveransvaret for bæreevnerne, idet der ikke udstedes konkrete statiske beregninger af bygningsværket eller statiske belastningsforsøg på skruefundamenterne som i DJ-Projekt. Prisen kan være ca. 30-50 procent nedenfor. Jeg DJ-Håndværk accepterer bygherre / rådgiver, ved DJ’s skruefundamentplan med anslåede lastreaktioner og tolerancer samt DJ’s skruefundamentformel er gyldig til korrelationer mellem drejemoment og bæreevne.

PROCES FOR DJ-PROJEKT

Til husbyggerier og andre byggerier inden for Bygningsreglementet tilbyder vi to niveauer af kvalitetssikring i et skruefundamenterings-projekt. Vi kalder dem DJ-Håndværk og DJ-Projekt. Herunder følger en procesbeskrivelse for DJ-Projekt til fx husbyggerier.